Területeink

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton mutatom be Önnek vállalkozásunk főbb profiljait.

 

MSZ, ISO és ISO/IEC szabványok szerinti rendszer kiépítése és üzemeltetése

Cégünk vállalja a következő szabványok szerinti rendszerkiépítést, tanúsításra való felkészítést:

Előzetes helyzetfelmérés
Az árajánlat tételt megelőzően tisztázni kell a megrendelővel a következőket: cég mérete, dolgozói létszám, telephelyek száma, elhelyezkedése, fő profil, mely tevékenységre kívánja bevezetni a rendszert; mely szabványt/szabványokat kívánja bevezetni, mikorra tervezi a tanúsítást. A fenti paraméterek figyelembe vételével történik az árajánlat adása, annak elfogadása esetén a szerződéstervezet elkészítése.  Az árajánlatban szereplő összeg meghatározása egy, a NAR-IAF MD5 előírásai alapján készített kalkulátor segítségével történik.

Rendszer kiépítése
A rendszer kiépítése magában foglalja a teljes dokumentációs rendszer kidolgozását, a szükséges oktatások lebonyolítását, a belső auditot és a tanúsításon való teljes körű cégképviseletet.
A dokumentációs rendszer kiépítése az igényelt szabvány követelményeinek megfelelően, annak sajátosságait figyelembe véve történik. A dokumentáció nyomtatása (a tanúsításhoz szükséges mennyiségben) mi feladatunk.
Az oktatások a megrendelő telephelyein történnek. Az oktatási anyag megfelelő formában való rendelkezése állása a mi feladatunk. A tanúsítás során teljes körű cégképviseletet végzünk.

Rendszer üzemeltetése
A rendszer üzemeltetése magában foglalja a teljes dokumentációs rendszer felülvizsgálatát, a szükséges változtatások elvégzését, a szükséges oktatások lebonyolítását, a belső auditot és a tanúsításon való teljes körű cégképviseletet.
Az előző auditjelentés alapján elkészítjük a feladatlistát és kikalkuláljuk a rendszer üzemeltetési díját (feladatlista, árajánlat, szerződéstervezet). Megegyezés és szerződéskötés esetén önállóan megtesszük a szükséges intézkedéseket, amennyiben az szükséges, a megrendelő kapcsolattartójának bevonásával.

 

Miért jó az ISO 9001 (MIR)?

 • Javítja az információ-ellátottságot, atékonyabbá teszi a belső kommunikációt,
 • Tisztázza a hatásköröket, az alá- és fölérenhdeltségi viszonyokat, valamint a felelősségi köröket, mindezen keresztül a kiadott feladatok számonkérhetőségét eredményezi,
 • A folyamatok szabályozottságát és folyamatos ellenőrizhetőségüket biztosítja, ezen keresztül csökkenti a hibák előfordulását,
 • Komoly segítséget jelenthet a nyomon-követhetőség biztosításával, jogi viták, illetve reklamáció esetén,
 • Javítja a szervezet működési hatékonyságát,
 • Javul a piaci megítélés, versenyelőnyhöz juttathatja a vállalkozást.

 

Miért jó az MSZ 15224 (EÜMR)?
Egészségügyi szolgáltatások. EN ISO 9001 szabványon alapuló szabvány.

Kiknek ajánlott?

 • járó- és fekvőbeteg szakellátás,
 • ápolási otthonok,
 • hospice intézmények ,
 • mentális egészségügyi szolgáltatások,
 • fogorvosi szolgáltatások,
 • fizikoterápia,
 • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások,
 • rehabilitáció és
 • gyógyszertári szolgáltatások.

 

Miért jó az ISO 27001 (IBIR)?
Az IBIR segítséget nyújt, hogy a szervezetek megismerhessék az eddig ismeretlen kockázatokat, veszélyeket, hiányosságokat, hibákat, nyílt támadási felületeket, az azonosított és megismert kockázatokat elemezzék, a kapott eredmények alapján a megfelelő intézkedéseket realizálják, megelőzve a lehetséges veszteségek forrásainak kialakulását.

 • A szervezet erőforrásainak átfogó védelme,
 • A rendszer megerősíti és folyamatosan növeli a szervezet felé mutatott bizalmat
 • Folyamatosan csökkenti a kockázatokat, veszélyeket, veszteségeket, kapcsolódó költségeket,
 • Segíti a szervezet megfelelését a működési területéhez kapcsolódó összes vonatkozó jogszabálynak, előírásnak.


Miért jó az ISO 14001 (KIR)?

 • Egyértelműen meghatározza a környezetért viselt felelősségeket,
 • Csökken a szennyezőanyag-kibocsátás,
 • Csökken a keletkező hulladék mennyisége,
 • Javul a hulladék-újrahasznosítás,
 • Észrevehetően csökken az anyag- és energiafelhasználás,
 • Javulnak a hatósági kapcsolatok,
 • A biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtésével csökkennek a kockázatok,
 • A környezetvédelmi bírságokból és elhárítási költségekből eredő kiadások megszüntetésével csökkennek a szervezet veszteségei, költségei.

 

Miért jó az ISO 13485 (orvostechnika)?
 Orvostechnikai Eszközök Minőségirányítási Rendszere

A szabvány olyan irányítási rendszer követelményeit írja elő, amelyet az orvostechnikai eszközök életciklusának egy vagy több lépésben érdekelt szervezetek alkalmazhatnak, beleértve az orvostechnikai eszközök tervezését és fejlesztését, gyártását, tárolását és forgalmazását, telepítését és szervízelését, végső leszerelését és ártalmatlanítását, valamint az azzal összefüggő szolgáltatások tervezését, fejlesztését és nyújtását.

 

Miért jó az ISO 50001 (EIR)?

 • Az energiafogyasztás azonosításával, mérésével és nyomon követésével csökkenti a fogyasztást és a költségeket,
 • Az energiafogyasztó berendezések és épületek átgondoltabb használata,
 • Javítja az üzleti teljesítményt, 
 • Biztonságosabbá teszi az energiaellátást, 
 • Segíti az energiahatékony gondolkodás beágyazódását,
 • Integrálható más irányítási (minőségirányítási, környezetközpontú irányítási) rendszerekkel,  

 

Miért jó a MEES?

 • A standardok alkalmasak a szolgáltató szervezeten belüli szakmai és szervezeti tevékenység ellenőrzésére, nyomon követésére, értékelésére, azaz a belső auditra, a külső fél általi minősítésre, szakmai ellenőrzésre, szakfelügyeleti (klinikai) auditra
 • A kidolgozott standardok elsősorban az ellátók szakmai menedzsmentjének és munkatársainak szólnak, de a készítők a standardokat a betegek számára is érthető formában fogalmazták meg
 • A standardok a kívánatos szakmai kritériumokat, célokat tartalmazzák és beteg centrikusak, a definitív ellátásra való törekvést prioritásként tartják szem előtt

Adatfeldolgozás, statisztikai elemzés, kérdőív-feldolgozás
Előzetes helyzetfelmérés
Az árajánlat tételt megelőzően tisztázni kell a megrendelővel a következőket: cég mérete, telephelyek száma, elhelyezkedése, a kitöltendő kérdőívek száma, a mintavétel mérete, feladat ütemezése (kérdőívek kidolgozása, elfogadása, kiszórása, összegyűjtése, feldolgozása) elemzés elkészültének határideje.
A fenti paraméterek figyelembe vételével történik az árajánlat adása, annak elfogadása esetén a szerződéstervezet elkészítése.

Kérdőívezés és feldolgozás
A kérdőív lehet a megrendelő által kitalált, vagy az általunk kidolgozott, de mindenképpen a megrendelő írásos jóváhagyása szükséges.
A kérdőívek sokszorosítása a mi feladatunk.
A kérdőívek kiosztálsa, a kitöltés felügyelete és az összegyűjtés megállapodás kérdése.
A kérdőívek feldolgozása, az elemzés teljes körű elvégzése mi feladatunk. Amennyiben a megrendelő összehasonlító elemzést igényel, rendelkezésre kell bocsátania az összehasonlítás alapját képező elemzést.
Az elemzések eredményének sokszorosítása a szerződéskötéskor rögzített példányszámban és formátumban a mi feladatunk.
A feladat végeztével az elemzések eredményével együtt a feldolgozott kérdőíveket is átadjuk a megrendelőnek.

 

Informatikai rendszerek tervezése, rendszerszervezés
Előzetes helyzetfelmérés
Az árajánlat tételt megelőzően tisztázni kell a megrendelővel a következőket: a rendszer mérete, a fő funkciók száma, jellege, a kapcsolattartók megléte (mindkét oldalon), a használatos módszertan, a készítendő dokumentáció jellege, fő fejezetek, az elkészítés határideje.
A fenti paraméterek figyelembe vételével történik az árajánlat adása, annak elfogadása esetén a szerződéstervezet elkészítése. Ennél a tevékenységnél érdemesebb a munkalapos (óradíj alapú) elszámolás favorizálása.

Rendszertervezés
A módszertan meghatározása, a kapcsolattartók kijelölése és biztosítása a szükséges tervező eszközök rendelkezésre bocsátása a megrendelő feladata.
A dokumentáció jellegének meghatározása közös megegyezés függvénye.
Az interjúzás lebonyolítása, a feljegyzések készítése, az ezt követő egyeztetés a fejlesztőkkel a mi feladatunk. A követelményspecifikáció, logikai/fizikai rendszertervek, adatbázis modellek, szervezés-módszertani ábrák és diagramok, valamint a képernyő és listatervek elkészítése a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mi feladatunk.
A feladat végeztével a teljes dokumentációt, valamennyi munkaanyaggal átadjuk a megrendelőnek.


 

 

GuLa Medic Sparks Kft C 2009 Minden jog fenntartva! Adatvédelmi nyilatkozat | designed by Egyediweboldal.hu